NEW MG 5

Giá từ : 399 000 000 VND VND
NEW MG5 1.5L MT 399.000.000 VND
NEW MG5 1.5L CVT STD 459.000.000 VND
NEW MG5 1.5L CVT DELUX 499.000.000 VND

SẢN PHẨM MG KHÁC

MG RX5

Giá từ: 739.000.000 VND VND

MG HS 2024

Giá từ: 699,000,000 VND VND

NEW MG ZS

Giá từ: 538,000,000 VND

MG5

Giá từ: 523,000,000 VND

Yêu cầu báo giá